بازی رو میزی

آشنایی با بازی اتللو
image مرداد, 1394 بدون نظر آموزش ها, دسته‌بندی نشده, مطالب
شروع بازی:
 برای شروع، چهار مهره مطابق شکل در وسط صفحه به صورت ضربدری، قرار می‌گیرند.
روش بازی:
مهره تیره بازی را آغاز می‌کند. هر یک از دو بازیکن به نوبت یک حرکت انجام می‌دهند. مهره ...
ادامه مطلب